Tag Archives: Tuyển sinh liên thông đại học ngành y dược

Tuyển sinh liên thông đại học ngành y dược năm 2022

Tuyển sinh liên thông đại học ngành y dược năm 2022 Theo thông tư số 26/2015/TTLT-BNV, từ năm 2021 ngành Y sẽ quyết định “khai tử” tên của những nhân viên vẫn đang sử dụng bằng trung cấp. Chính vì thế mà việc sử dụng bằng trung cấp y dược đã không còn nữa, học […]