Đôi nét về hocvalam.vn

  • Đại hội lần thứ VII Đảng cộng sản Việt Nam đã xác định “Giáo dục và đào tạo phải được xem là quốc sách hàng đầu để phát huy nhân tố con người, động lực trực tiếp của sự phát triển”. Vì vậy, trong nhiều năm qua, giáo dục – đào tạo ở Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm, đầu tư lớn của Nhà nước và các tổ chức giáo dục.
  • Tuy nhiên, trước đòi hỏi của công cuộc cải cách hành chính nhà nước và xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, giáo dục Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức lớn.
Tìm hiểu thêm

MỤC TIÊU TƯƠNG LAI

Trở thành trung tâm đào tạo và luyện thi uy tín nhất toàn quốc

Xây dựng website n thành một trang học trực tuyến thu hút đông đảo các học sinh, sinh viên trong cả nước. Xây dựng chương trình đào tạo kỹ năng thi đại học dạy tại các trường cấp III.

Là tổ chức phi lợi nhuận vì mục đích hỗ trợ phát triển giáo dục uy tín và tổ chức được các chương trình từ thiện lớn quyên góp cho học sinh nghèo trong cả nước.

Xây dựng và phát triển tổ chức cho ra chất lượng nhân sự tốt nhất cho doanh nghiệp trong và ngoài nước

 Tầm Nhìn

  • Tư vấn, đào tạo, luyện thi uy tín và đảm bảo chất lượng vào các trường cấp I, II, III, đại học, cao học
  • Nghiên cứu và tổ chức các hoạt động nhằm hỗ trợ phát triển giáo dục Việt Nam
  • Liên kết các doanh nghiệp, giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận với môi trường làm việc chuyên nghiệp, thực tế ngay khi đang ngồi trên ghế nhà trường, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm tốt nhất sau khi tốt nghiệp
  • Phối hợp với các tổ chức xã hội tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ dạy và học cho học sinh ở những vùng khó khăn trong cả nước.

Bài viết mới nhất