Chương trình đào tạo trung cấp quản lý và tài nguyên môi trường tại Cửu Long là một chương trình đào tạo học viên trở thành những nhà quản lý và bảo vệ môi trường của con người hiện đại ngày nay.

Chương trình đào tạo trung cấp quản lý tài nguyên và môi trường tại Cửu Long

Chương trình đào tạo trung cấp quản lý tài nguyên và môi trường tại Cửu Long

Chương trình đào tạo trung cấp quản lý và tài nguyên môi trường tại Cửu Long là một chương trình đào tạo học viên trở thành những nhà quản lý và bảo vệ môi trường của con người hiện đại ngày nay. Để có thể học và làm việc tốt ngành Quản lý tài nguyên và môi trường không phải chuyện dễ dàng. Các bạn trẻ cần có những tố chất riêng, các kiến thức chuyên sâu về tài nguyên và môi trường và quan trọng nhất chính là niềm đam mê, sự nỗ lực và chăm chỉ trong việc học ngành này.

Bài viết bên dưới là những thông tin về chương trình đào tạo trung cấp quản lý tài nguyên và môi trường tại Cửu Long, dành cho các bạn học viên có niềm đam mê và muốn tìm hiểu, tham gia học tập tại ngành quản lý tài nguyên và môi trường này nhé.

Các kiến thức cơ bản có trong chương trình đào tạo trung cấp quản lý tài nguyên và môi trường tại Cửu Long

  • Cơ sở khoa học môi trường
  • Sinh thái môi trường
  • Truyền thông tài nguyên và môi trường
  • Pháp luật tài nguyên và môi trường
  • Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
  • Vi sinh môi trường
  • Quản lý chất thải rắn
  • Quản lý tài nguyên, môi trường nước
  • Kiểm soát ô nhiễm không khí

Bên cạnh đó, học viên sẽ được trang bị kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và thiết bị hiện đại phục vụ quá trình thực tập quan trắc, phân tích và xử lý số liệu môi trường,t hực tập kiểm soát ô nhiễm môi trường học tập, nghiên cứu các công tác quản lý tài nguyên và môi trường. Đồng thời học viên còn được được đào tạo các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm như trình bày, tư duy, sáng tạo, làm việc theo nhóm hoặc độc lập, có khả năng thích ứng và nghiên cứu khoa học.

TRƯỜNG ĐÀO TẠO TRUNG CẤP QUẢN LÝ VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG UY TÍN TẠI CỬU LONG

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỌC VÀ LÀM VIỆT NAM là một trung tâm đào tạo và luyện thi uy tín tại Việt Nam. Với mục tiêu nâng cao năng lực của học viên, giúp các bạn có một nền tảng kiến thức chuyên sâu và đem đến văn bằng có giá trị cho công việc trong tương lai. Hãy liên hệ với trung tâm để được tư vấn rõ hơn về các khóa học nhé!

Website : hocvalam.vn