hocvalam.vn
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Địa chỉ: Phòng 507, Nhà A, Số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 046 2770859
Email: info@hocvalam.vn
Phòng Đào tạo và Hợp tác Tuyển sinh
Địa chỉ: Phòng 207, Nhà B, Số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 046 027 9595