Tuyen Sinh Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn Ở SÓC TRĂNG

Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại SÓC TRĂNG là ngành học đang được rất nhiều Anh chị trẻ theo học. Chính sự phát triển của ngành du hý tại SÓC TRĂNG đang tăng trưởng không ngừng nghỉ đã dẫn tới sự xây dựng thương hiệu của ngành nghề Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại SÓC TRĂNG. hiện giờ, trọng điểm đào tạo nghề Học Và làm cho thông báo tuyển sinh ngành nghề Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại SÓC TRĂNG có các mục tiêu như sau:

Thông Tin Tuyển Sinh :

a. Đối tượng tuyển sinh

  • Chỉ tiêu tuyển sinh: 200
  • Chuyên ngành Đào tạo: Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại SÓC TRĂNG

b. thời gian học tập

  • Thời lượng khóa học: 6 – 9 tháng.
  • Thời gian học: Tối Thứ 7 (18h – 20h45); Chủ nhật (Sáng: 8h – 11h; Chiều: 13h30 – 16h30).

c. Nội dung và kế hoạch giảng dạy, thi cuối khóa

chương trình huấn luyện Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại SÓC TRĂNG thực hiện giảng dạy theo Đúng chương trình, tài liệu của Bộ Giáo Dục ban hành. – Bằng sở hữu trị giá trên toàn quốc. Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại SÓC TRĂNG này với trị giá như học chuyển Đổi.

Đọc tiếp  Tuyen Sinh Trung Cấp Thú Y Ở Bình Tân

d. thời kì nhận hồ sơ

các lớp Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại SÓC TRĂNG Được khai giảng thường xuyên. Để biết Được lịch khai học chuẩn xác nhất, Cả nhà có nhẽ liên hệ mang bộ phận giải đáp.

xét tuyển Tại Đây :

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại SÓC TRĂNG nhằm đồ vật cho người học với kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hiện về các nghiệp vụ căn bản của khách sạn như: lễ tân, buồng, ăn uống và tri thức, kỹ năng về giám sát. sở hữu những môn học tự chọn được phân thành ba lực lượng chuyên lĩnh vực hẹp: quản trị đang ký tạm trú, quản trị nhà hàng và quản trị hội nghị, hội thảo. Trường có định hướng chọn lựa một chuyên lĩnh vực cho người học.

bên cạnh tri thức, kỹ năng chung và chuyên sâu, chương trình tập huấn còn thiết bị cho người học đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, tinh thần kỷ luật, thời trang chuyên nghiệp và sức khỏe thấp để sở hữu khả năng độc lập hoặc khiến việc theo đội ngũ tại bộ phận lễ tân, buồng hoặc nhà hàng. khi có dịp thăng tiến người học sở hữu thể cáng đáng các vị trí giám sát tại phòng ban lễ tân, buồng, nhà hàng tại khách sạn có quy mô vừa và nhỏ.

Đọc tiếp  Tuyen Sinh Trung Cấp Điện Công Nghiệp Ở HƯNG YÊN

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

Kiến thức

miêu tả được vị trí, vai trò của khách sạn trong lĩnh vực du lịch và đặc trưng của lĩnh vực khách sạn, tác động của ngành nghề khách sạn về mặt kinh tế, văn hóa, phường hội và môi trường.

biểu lộ được những trật tự nghiệp vụ cơ bản của khách sạn: nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ buồng, nghiệp vụ nhà hàng và chế biến món ăn.

Liệt kê được các cái trang thiết bị, công cụ cốt yếu tại khách sạn và công dụng của chúng.

biểu lộ được nguyên lý, công đoạn quản trị khái quát, quản trị nhân công, tài sản, vốn đầu tư, quản trị marketing khách sạn kể riêng.

thể hiện được tiêu chuẩn chất lượng nhà sản xuất khách sạn và bí quyết Đánh giá chất lượng.

diễn đạt được quy trình đồ mưu hoạch, đơn vị thực hiện, giám sát, rà soát và Tìm hiểu kết quả công việc tại các bộ phận của khách sạn.

Trình được các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, giảng giải được lý do phải tuân thủ những quy định về an ninh, an toàn trong khách sạn để nhận biết được những nguy cơ và giải pháp phòng ngừa.

Đọc tiếp  Tuyen Sinh Trung cấp Y Si Da Khoa Ở KHÁNH HÒA

xây dựng được tính tự tín trong xử lý công việc.

Kỹ năng

giao thiệp sở hữu người mua bằng tiếng Anh, thích hợp sở hữu yêu cầu chuyên dụng cho khách tại bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng hoặc khu vực hội nghị; coi sóc rẻ khách hàng.

tiêu dùng đúng, an toàn các mẫu trang đồ vật khách sạn.

thực hành đúng quy trình dùng cho người mua tại các vị trí công việc của phòng ban lễ tân, buồng, nhà hàng hoặc khu vực hội nghị, hội thảo theo tiêu chuẩn của khách sạn.

khiến được những mẫu Báo cáo, hiệp đồng thông dụng của khách sạn.

áp dụng được phần mềm quản trị khách sạn trong công tác hàng ngày.

điều hành được thời gian khiến cho việc hiệu quả.

giảng giải được những chỉ tiêu phản chiếu kết quả và hiệu quả kinh doanh.

Hình thành được những hàng ngũ làm cho việc và quản lý được hoạt động của hàng ngũ.

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại SÓC TRĂNG

Sau lúc thấp nghiệp người học đủ khả năng khiến việc tại các vị trí trực tiếp chuyên dụng cho khách sạn tại SÓC TRĂNG như: viên chức lễ tân, viên chức quan hệ quý khách, viên chức đón tiếp khách tại nhà hàng; nhân viên chuyên dụng cho bàn, chuyên dụng cho rượu, nhân viên phục vụ buồng khách sạn. Tại khách sạn qui mô nhỏ, giả dụ có dịp và kinh nghiệm nghề nghiệp có thể đảm đang vị trí giám sát viên lễ tân hoặc buồng hoặc nhà hàng.

You May Also Like

About the Author: hocvalam