Tuyen Sinh Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn Ở NINH THUẬN

Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại NINH THUẬN là ngành học đang được hầu hết Các bạn trẻ theo học. Chính sự tăng trưởng của ngành nghề du hý tại NINH THUẬN đang vững mạnh không dừng nghỉ đã dẫn đến sự thành lập của lĩnh vực Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại NINH THUẬN. bây giờ, trọng điểm huấn luyện nghề Học Và khiến thông tin tuyển sinh ngành nghề Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại NINH THUẬN với các mục tiêu như sau:

Thông Tin Tuyển Sinh :

a. Đối tượng tuyển sinh

  • Chỉ tiêu tuyển sinh: 200
  • Chuyên ngành nghề Đào tạo: Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại NINH THUẬN

b. thời gian học tập

  • Thời lượng khóa học: 6 – 9 tháng.
  • Thời gian học: Tối Thứ 7 (18h – 20h45); Chủ nhật (Sáng: 8h – 11h; Chiều: 13h30 – 16h30).

c. Nội dung và kế hoạch giảng dạy, thi cuối khóa

chương trình huấn luyện Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại NINH THUẬN thực hiện giảng dạy theo Đúng chương trình, tài liệu của Bộ Giáo Dục ban hành. – Bằng mang giá trị trên toàn quốc. Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại NINH THUẬN này sở hữu giá trị như học chuyển Đổi.

Đọc tiếp  Tuyen Sinh Trung Cấp Điện Công Nghiệp Ở TRÀ VINH

d. thời gian nhận hồ sơ

những lớp Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại NINH THUẬN Được khai giảng thường xuyên. Để biết Được lịch khai trường xác thực nhất, Cả nhà có lẽ liên hệ sở hữu bộ phận tư vấn.

xét tuyển Tại Đây :

Mục tiêu đào tạo

Chương trình tập huấn Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại NINH THUẬN nhằm trang bị cho người học có kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành về những nghiệp vụ cơ bản của khách sạn như: lễ tân, buồng, ăn uống và kiến thức, kỹ năng về giám sát. với các môn học tự chọn được phân thành ba đội ngũ chuyên lĩnh vực hẹp: quản trị tạm trú, quản trị nhà hàng và quản trị hội nghị, hội thảo. Trường sở hữu định hướng lựa chọn 1 chuyên ngành cho người học.

bên cạnh kiến thức, kỹ năng chung và chuyên sâu, chương trình tập huấn còn thiết bị cho người học đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, tinh thần kỷ luật, thời trang chuyên nghiệp và sức khỏe thấp để có khả năng độc lập hoặc khiến cho việc theo nhóm tại phòng ban lễ tân, buồng hoặc nhà hàng. lúc có dịp thăng tiến người học sở hữu thể gánh vác những vị trí giám sát tại bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng tại khách sạn có quy mô vừa và nhỏ.

Đọc tiếp  Tuyen Sinh Trung Cấp Điện Công Nghiệp Ở ĐIỆN BIÊN

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

Kiến thức

biểu hiện được vị trí, vai trò của khách sạn trong lĩnh vực du hý và đặc thù của ngành nghề khách sạn, ảnh hưởng của ngành khách sạn về mặt kinh tế, văn hóa, phường hội và môi trường.

mô tả được các thứ tự nghiệp vụ căn bản của khách sạn: nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ buồng, nghiệp vụ nhà hàng và chế biến món ăn.

Liệt kê được các dòng trang vật dụng, phương tiện chủ yếu tại khách sạn và công dụng của chúng.

biểu lộ được nguyên lý, công đoạn quản trị khái quát, quản trị nhân lực, tài sản, tài chính, quản trị marketing khách sạn nói riêng.

biểu hiện được tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ khách sạn và cách Nhận định chất lượng.

diễn tả được thứ tự đồ mưu hoạch, công ty thực hành, giám sát, rà soát và Nhận định kết quả công việc tại các bộ phận của khách sạn.

Trình được những nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, giải thích được lý do phải tuân thủ những quy định về an ninh, an toàn trong khách sạn để nhận biết được các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa.

Đọc tiếp  Học Chính Quy trung cấp tin học Ở Huyện Gia Lâm

xây dựng được tính tự tin trong xử lý công việc.

Kỹ năng

giao tiếp với người mua bằng tiếng Anh, phù hợp sở hữu yêu cầu dùng cho khách tại bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng hoặc khu vực hội nghị; săn sóc rẻ khách hàng.

tiêu dùng đúng, an toàn các cái trang vật dụng khách sạn.

thực hiện đúng trật tự chuyên dụng cho các bạn tại những vị trí công việc của phòng ban lễ tân, buồng, nhà hàng hoặc khu vực hội nghị, hội thảo theo tiêu chuẩn của khách sạn.

khiến cho được các cái Báo cáo, giao kèo thông dụng của khách sạn.

vận dụng được phần mềm quản trị khách sạn trong công việc hàng ngày.

điều hành được thời gian khiến việc hiệu quả.

giảng giải được các mục tiêu đề đạt kết quả và hiệu quả kinh doanh.

Hình thành được các lực lượng khiến việc và quản lý được hoạt động của hàng ngũ.

Cơ hội việc khiến cho sau lúc tốt nghiệp Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại NINH THUẬN

Sau khi phải chăng nghiệp người học đủ khả năng khiến cho việc tại những vị trí trực tiếp phục vụ khách sạn tại NINH THUẬN như: nhân viên lễ tân, nhân viên quan hệ khách hàng, nhân viên đón tiếp khách tại nhà hàng; viên chức chuyên dụng cho bàn, phục vụ rượu, nhân viên dùng cho buồng khách sạn. Tại khách sạn qui mô nhỏ, giả dụ có cơ hội và kinh nghiệm nghề nghiệp với thể đảm đương vị trí giám sát viên lễ tân hoặc buồng hoặc nhà hàng.

You May Also Like

About the Author: hocvalam