Tuyen Sinh Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn Ở KIÊN GIANG

Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại KIÊN GIANG là lĩnh vực học đang được toàn bộ Anh chị em trẻ theo học. Chính sự tăng trưởng của ngành nghề du lịch tại KIÊN GIANG đang vững mạnh không giới hạn nghỉ đã dẫn đến sự thành lập của lĩnh vực Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại KIÊN GIANG. hiện giờ, trọng tâm đào tạo nghề Học Và khiến thông tin tuyển sinh ngành Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại KIÊN GIANG sở hữu những chỉ tiêu như sau:

Thông Tin Tuyển Sinh :

a. Đối tượng tuyển sinh

  • Chỉ tiêu tuyển sinh: 200
  • Chuyên ngành nghề Đào tạo: Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại KIÊN GIANG

b. thời kì học tập

  • Thời lượng khóa học: 6 – 9 tháng.
  • Thời gian học: Tối Thứ 7 (18h – 20h45); Chủ nhật (Sáng: 8h – 11h; Chiều: 13h30 – 16h30).

c. Nội dung và kế hoạch giảng dạy, thi cuối khóa

chương trình huấn luyện Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại KIÊN GIANG thực hiện giảng dạy theo Đúng chương trình, tài liệu của Bộ Giáo Dục ban hành. – Bằng có giá trị trên toàn quốc. Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại KIÊN GIANG này có trị giá như học chuyển Đổi.

Đọc tiếp  Học Chính Quy trung cấp dược Ở Đồng Xoài

d. thời gian nhận hồ sơ

những lớp Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại KIÊN GIANG Được khai học thường xuyên. Để biết Được lịch khai học xác thực nhất, Cả nhà có nhẽ liên hệ với bộ phận tư vấn.

xét tuyển Tại Đây :

Mục tiêu đào tạo

Chương trình tập huấn Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại KIÊN GIANG nhằm vật dụng cho người học sở hữu kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành về những nghiệp vụ căn bản của khách sạn như: lễ tân, buồng, ăn uống và tri thức, kỹ năng về giám sát. với các môn học tự chọn được phân thành ba nhóm chuyên ngành nghề hẹp: quản trị đang ký tạm trú, quản trị nhà hàng và quản trị hội nghị, hội thảo. Trường có định hướng chọn lọc một chuyên lĩnh vực cho người học.

bên cạnh kiến thức, kỹ năng chung và chuyên sâu, chương trình tập huấn còn thiết bị cho người học đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, phong cách giỏi và sức khỏe phải chăng để với khả năng độc lập hoặc khiến cho việc theo hàng ngũ tại phòng ban lễ tân, buồng hoặc nhà hàng. khi có cơ hội thăng tiến người học với thể đảm trách các vị trí giám sát tại phòng ban lễ tân, buồng, nhà hàng tại khách sạn mang quy mô vừa và nhỏ.

Đọc tiếp  Tuyen Sinh Trung cấp Kỹ thuật Phục hình Răng Ở ĐAK NÔNG

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

Kiến thức

diễn tả được vị trí, vai trò của khách sạn trong ngành nghề du lịch và đặc thù của ngành nghề khách sạn, tác động của lĩnh vực khách sạn về mặt kinh tế, văn hóa, phường hội và môi trường.

biểu lộ được các thứ tự nghiệp vụ căn bản của khách sạn: nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ buồng, nghiệp vụ nhà hàng và chế biến món ăn.

Liệt kê được những dòng trang thiết bị, công cụ chủ yếu tại khách sạn và công dụng của chúng.

biểu thị được nguyên lý, công đoạn quản trị nói chung, quản trị nhân lực, tài sản, tài chính, quản trị marketing khách sạn nói riêng.

diễn đạt được tiêu chuẩn chất lượng nhà sản xuất khách sạn và phương pháp Đánh giá chất lượng.

biểu thị được thứ tự lập kế hoạch, đơn vị thực hiện, giám sát, rà soát và Đánh giá kết quả công tác tại những bộ phận của khách sạn.

Trình được những nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, giải thích được lý do phải tuân thủ những quy định về an ninh, an toàn trong khách sạn để nhận diện được những nguy cơ và giải pháp phòng ngừa.

Đọc tiếp  Học Chính Quy trung cấp nấu ăn Tại Hải Phòng

vun đắp được tính tự tin trong xử lý công việc.

Kỹ năng

giao thiệp mang quý khách bằng tiếng Anh, phù hợp sở hữu buộc phải dùng cho khách tại bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng hoặc khu vực hội nghị; coi ngó tốt khách hàng.

dùng đúng, an toàn những mẫu trang vật dụng khách sạn.

thực hành đúng thứ tự dùng cho người mua tại các vị trí công tác của bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng hoặc khu vực hội nghị, hội thảo theo tiêu chuẩn của khách sạn.

khiến cho được các dòng Báo cáo, hiệp đồng thông dụng của khách sạn.

vận dụng được phần mềm quản trị khách sạn trong công việc hàng ngày.

điều hành được thời gian khiến việc hiệu quả.

giảng giải được những mục tiêu đề đạt kết quả và hiệu quả kinh doanh.

Hình thành được những nhóm khiến cho việc và điều hành được hoạt động của nhóm.

Cơ hội việc khiến sau khi tốt nghiệp Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại KIÊN GIANG

Sau lúc tốt nghiệp người học đủ khả năng làm việc tại các vị trí trực tiếp dùng cho khách sạn tại KIÊN GIANG như: viên chức lễ tân, viên chức quan hệ quý khách, nhân viên đón tiếp khách tại nhà hàng; nhân viên dùng cho bàn, phục vụ rượu, nhân viên chuyên dụng cho buồng khách sạn. Tại khách sạn qui mô nhỏ, giả dụ có cơ hội và kinh nghiệm nghề nghiệp mang thể gánh vác vị trí giám sát viên lễ tân hoặc buồng hoặc nhà hàng.

You May Also Like

About the Author: hocvalam