Tuyen Sinh Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn Ở HƯNG YÊN

Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại HƯNG YÊN là ngành học đang được tất cả Anh chị trẻ theo học. Chính sự phát triển của lĩnh vực du hý tại HƯNG YÊN đang vững mạnh ko giới hạn nghỉ đã dẫn đến sự thành lập của lĩnh vực Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại HƯNG YÊN. hiện nay, trọng điểm đào tạo nghề Học Và làm cho thông tin tuyển sinh lĩnh vực Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại HƯNG YÊN sở hữu các chỉ tiêu như sau:

Thông Tin Tuyển Sinh :

a. Đối tượng tuyển sinh

  • Chỉ tiêu tuyển sinh: 200
  • Chuyên ngành Đào tạo: Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại HƯNG YÊN

b. thời kì học tập

  • Thời lượng khóa học: 6 – 9 tháng.
  • Thời gian học: Tối Thứ 7 (18h – 20h45); Chủ nhật (Sáng: 8h – 11h; Chiều: 13h30 – 16h30).

c. Nội dung và kế hoạch giảng dạy, thi cuối khóa

chương trình huấn luyện Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại HƯNG YÊN thực hiện giảng dạy theo Đúng chương trình, tài liệu của Bộ Giáo Dục ban hành. – Bằng có trị giá trên toàn quốc. Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại HƯNG YÊN này có trị giá như học chuyển Đổi.

Đọc tiếp  Học Chính Quy trung cấp kế toán Ở Huế

d. thời kì nhận hồ sơ

những lớp Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại HƯNG YÊN Được khai giảng thường xuyên. Để biết Được lịch khai học chính xác nhất, Anh chị có nhẽ liên hệ sở hữu bộ phận trả lời.

xét tuyển Tại Đây :

Mục tiêu đào tạo

Chương trình tập huấn Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại HƯNG YÊN nhằm trang bị cho người học mang kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành về các nghiệp vụ căn bản của khách sạn như: lễ tân, buồng, ăn uống và tri thức, kỹ năng về giám sát. với những môn học tự chọn được phân thành ba nhóm chuyên lĩnh vực hẹp: quản trị tạm trú, quản trị nhà hàng và quản trị hội nghị, hội thảo. Trường có định hướng lựa chọn một chuyên ngành cho người học.

bên cạnh kiến thức, kỹ năng chung và chuyên sâu, chương trình tập huấn còn trang bị cho người học đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, tinh thần kỷ luật, bắt mắt nhiều năm kinh nghiệm và sức khỏe rẻ để sở hữu khả năng độc lập hoặc làm việc theo đội ngũ tại phòng ban lễ tân, buồng hoặc nhà hàng. khi có cơ hội thăng tiến người học sở hữu thể đảm nhận các vị trí giám sát tại bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng tại khách sạn có quy mô vừa và nhỏ.

Đọc tiếp  Tuyen Sinh Trung cấp Y Sĩ Đa Khoa Ở Bắc Từ Liêm

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

Kiến thức

biểu thị được vị trí, vai trò của khách sạn trong lĩnh vực du lịch và đặc trưng của ngành khách sạn, tác động của ngành nghề khách sạn về mặt kinh tế, văn hóa, phường hội và môi trường.

thể hiện được những trật tự nghiệp vụ căn bản của khách sạn: nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ buồng, nghiệp vụ nhà hàng và chế biến món ăn.

Liệt kê được các cái trang thiết bị, dụng cụ cốt yếu tại khách sạn và công dụng của chúng.

diễn đạt được nguyên lý, công đoạn quản trị đại quát, quản trị nhân công, tài sản, nguồn vốn, quản trị marketing khách sạn nhắc riêng.

thể hiện được tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ khách sạn và bí quyết Đánh giá chất lượng.

miêu tả được thứ tự lập kế hoạch, tổ chức thực hành, giám sát, kiểm tra và Tìm hiểu kết quả công việc tại những bộ phận của khách sạn.

Trình được các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, giải thích được lý do phải tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn trong khách sạn để nhận mặt được các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa.

Đọc tiếp  Tuyen Sinh Trung Cấp Văn Thư Lưu Trữ Ở CÀ MAU

xây dựng được tính tự tín trong xử lý công việc.

Kỹ năng

giao tiếp mang quý khách bằng tiếng Anh, phù hợp với yêu cầu dùng cho khách tại bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng hoặc khu vực hội nghị; chăm sóc rẻ khách hàng.

dùng đúng, an toàn những dòng trang đồ vật khách sạn.

thực hiện đúng quy trình phục vụ các bạn tại các vị trí công việc của phòng ban lễ tân, buồng, nhà hàng hoặc khu vực hội nghị, hội thảo theo tiêu chuẩn của khách sạn.

khiến cho được những chiếc Thống kê, hợp đồng thông dụng của khách sạn.

áp dụng được phần mềm quản trị khách sạn trong công tác hàng ngày.

quản lý được thời kì khiến việc hiệu quả.

giải thích được các chỉ tiêu đề đạt kết quả và hiệu quả kinh doanh.

Hình thành được các hàng ngũ làm cho việc và quản lý được hoạt động của lực lượng.

Cơ hội việc khiến cho sau lúc tốt nghiệp Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại HƯNG YÊN

Sau khi rẻ nghiệp người học đủ khả năng làm việc tại các vị trí trực tiếp chuyên dụng cho khách sạn tại HƯNG YÊN như: nhân viên lễ tân, nhân viên quan hệ các bạn, nhân viên đón tiếp khách tại nhà hàng; viên chức dùng cho bàn, chuyên dụng cho rượu, nhân viên dùng cho buồng khách sạn. Tại khách sạn qui mô nhỏ, ví như có cơ hội và kinh nghiệm nghề nghiệp với thể đảm nhận vị trí giám sát viên lễ tân hoặc buồng hoặc nhà hàng.

You May Also Like

About the Author: hocvalam