Tuyen Sinh Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn Ở GIA LAI

Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại GIA LAI là ngành nghề học đang được toàn bộ Anh chị trẻ theo học. Chính sự tăng trưởng của ngành du lịch tại GIA LAI đang lớn mạnh ko dừng nghỉ đã dẫn tới sự ra đời của lĩnh vực Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại GIA LAI. bây giờ, trọng điểm tập huấn nghề Học Và khiến thông tin tuyển sinh ngành nghề Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại GIA LAI có những chỉ tiêu như sau:

Thông Tin Tuyển Sinh :

a. Đối tượng tuyển sinh

  • Chỉ tiêu tuyển sinh: 200
  • Chuyên ngành Đào tạo: Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại GIA LAI

b. thời kì học tập

  • Thời lượng khóa học: 6 – 9 tháng.
  • Thời gian học: Tối Thứ 7 (18h – 20h45); Chủ nhật (Sáng: 8h – 11h; Chiều: 13h30 – 16h30).

c. Nội dung và kế hoạch giảng dạy, thi cuối khóa

chương trình huấn luyện Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại GIA LAI thực hiện giảng dạy theo Đúng chương trình, tài liệu của Bộ Giáo Dục ban hành. – Bằng với trị giá trên toàn quốc. Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại GIA LAI này mang trị giá như học chuyển Đổi.

Đọc tiếp  Tuyen Sinh Trung Cấp Kế Toán Ở TPHCM

d. thời gian nhận hồ sơ

các lớp Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại GIA LAI Được khai trường thường xuyên. Để biết Được lịch khai học chuẩn xác nhất, Các bạn có nhẽ liên hệ có bộ phận giải đáp.

xét tuyển Tại Đây :

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại GIA LAI nhằm thiết bị cho người học sở hữu tri thức chuyên môn, kỹ năng thực hành về các nghiệp vụ cơ bản của khách sạn như: lễ tân, buồng, ăn uống và kiến thức, kỹ năng về giám sát. sở hữu những môn học tự chọn được phân thành ba nhóm chuyên ngành hẹp: quản trị tạm trú, quản trị nhà hàng và quản trị hội nghị, hội thảo. Trường với định hướng chọn lựa một chuyên ngành nghề cho người học.

kế bên kiến thức, kỹ năng chung và chuyên sâu, chương trình huấn luyện còn vật dụng cho người học đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, tinh thần kỷ luật, cá tính giỏi và sức khỏe tốt để mang khả năng độc lập hoặc làm việc theo lực lượng tại phòng ban lễ tân, buồng hoặc nhà hàng. lúc có cơ hội thăng tiến người học mang thể đảm đương các vị trí giám sát tại phòng ban lễ tân, buồng, nhà hàng tại khách sạn có quy mô vừa và nhỏ.

Đọc tiếp  Tuyen Sinh Trung Cấp Hàn Ở BẾN TRE

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

Kiến thức

biểu lộ được vị trí, vai trò của khách sạn trong ngành du lịch và đặc thù của ngành khách sạn, tác động của ngành khách sạn về mặt kinh tế, văn hóa, thị trấn hội và môi trường.

biểu lộ được những quy trình nghiệp vụ căn bản của khách sạn: nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ buồng, nghiệp vụ nhà hàng và chế biến món ăn.

Liệt kê được các cái trang vật dụng, phương tiện chủ yếu tại khách sạn và công dụng của chúng.

thể hiện được nguyên lý, giai đoạn quản trị khái quát, quản trị nhân lực, tài sản, nguồn vốn, quản trị marketing khách sạn nhắc riêng.

biểu lộ được tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ khách sạn và cách Tìm hiểu chất lượng.

biểu lộ được thứ tự đồ mưu hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và Phân tích kết quả công việc tại những phòng ban của khách sạn.

Trình được những nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, giảng giải được lý do phải tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn trong khách sạn để nhận biết được những nguy cơ và biện pháp phòng ngừa.

Đọc tiếp  Tuyen Sinh Trung Cấp Văn Thư Lưu Trữ Ở Tân phú

xây dựng được tính tự tín trong xử lý công tác.

Kỹ năng

giao tiếp với khách hàng bằng tiếng Anh, phù hợp với đề xuất phục vụ khách tại bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng hoặc khu vực hội nghị; trông nom rẻ khách hàng.

tiêu dùng đúng, an toàn các cái trang thiết bị khách sạn.

thực hành đúng thứ tự chuyên dụng cho quý khách tại các vị trí công tác của bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng hoặc khu vực hội nghị, hội thảo theo tiêu chuẩn của khách sạn.

khiến cho được những chiếc Thống kê, hiệp đồng thông dụng của khách sạn.

áp dụng được phần mềm quản trị khách sạn trong công tác hàng ngày.

điều hành được thời gian khiến việc hiệu quả.

giảng giải được những chỉ tiêu phản ảnh kết quả và hiệu quả kinh doanh.

Hình thành được các đội ngũ khiến việc và quản lý được hoạt động của đội ngũ.

Cơ hội việc khiến sau lúc rẻ nghiệp Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại GIA LAI

Sau lúc rẻ nghiệp người học đủ khả năng khiến việc tại các vị trí trực tiếp chuyên dụng cho khách sạn tại GIA LAI như: viên chức lễ tân, nhân viên quan hệ người mua, nhân viên đón tiếp khách tại nhà hàng; viên chức dùng cho bàn, chuyên dụng cho rượu, nhân viên phục vụ buồng khách sạn. Tại khách sạn qui mô nhỏ, nếu như có dịp và kinh nghiệm nghề nghiệp mang thể phụ trách vị trí giám sát viên lễ tân hoặc buồng hoặc nhà hàng.

You May Also Like

About the Author: hocvalam