Tuyen Sinh Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn Ở Củ Chi

Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại Củ Chi là ngành nghề học đang được phần nhiều Cả nhà trẻ theo học. Chính sự phát triển của ngành nghề du lịch tại Củ Chi đang vững mạnh không ngừng nghỉ đã dẫn đến sự ra đời của ngành Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại Củ Chi. bây giờ, trọng điểm huấn luyện nghề Học Và khiến thông báo tuyển sinh ngành nghề Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại Củ Chi có những mục tiêu như sau:

Thông Tin Tuyển Sinh :

a. Đối tượng tuyển sinh

  • Chỉ tiêu tuyển sinh: 200
  • Chuyên ngành nghề Đào tạo: Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại Củ Chi

b. thời gian học tập

  • Thời lượng khóa học: 6 – 9 tháng.
  • Thời gian học: Tối Thứ 7 (18h – 20h45); Chủ nhật (Sáng: 8h – 11h; Chiều: 13h30 – 16h30).

c. Nội dung và kế hoạch giảng dạy, thi cuối khóa

chương trình huấn luyện Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại Củ Chi thực hiện giảng dạy theo Đúng chương trình, tài liệu của Bộ Giáo Dục ban hành. – Bằng mang giá trị trên toàn quốc. Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại Củ Chi này sở hữu trị giá như học chuyển Đổi.

Đọc tiếp  Tuyen Sinh Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn Ở TRÀ VINH

d. thời kì nhận hồ sơ

các lớp Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại Củ Chi Được khai giảng thường xuyên. Để biết Được lịch khai giảng chính xác nhất, Anh chị có lẽ liên hệ với bộ phận giải đáp.

xét tuyển Tại Đây :

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại Củ Chi nhằm thiết bị cho người học sở hữu kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành về các nghiệp vụ cơ bản của khách sạn như: lễ tân, buồng, ăn uống và kiến thức, kỹ năng về giám sát. có những môn học tự chọn được phân thành ba nhóm chuyên ngành nghề hẹp: quản trị tạm cư, quản trị nhà hàng và quản trị hội nghị, hội thảo. Trường sở hữu định hướng lựa chọn 1 chuyên ngành nghề cho người học.

kế bên kiến thức, kỹ năng chung và chuyên sâu, chương trình đào tạo còn thiết bị cho người học đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, cá tính chuyên nghiệp và sức khỏe phải chăng để với khả năng độc lập hoặc khiến cho việc theo hàng ngũ tại phòng ban lễ tân, buồng hoặc nhà hàng. lúc có cơ hội thăng tiến người học với thể đảm nhiệm các vị trí giám sát tại phòng ban lễ tân, buồng, nhà hàng tại khách sạn có quy mô vừa và nhỏ.

Đọc tiếp  Học Chính Quy trung cấp quản trị kinh doanh Tại Quảng Nam

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

Kiến thức

thể hiện được vị trí, vai trò của khách sạn trong ngành nghề du lịch và đặc biệt của lĩnh vực khách sạn, ảnh hưởng của ngành nghề khách sạn về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường.

biểu hiện được các trật tự nghiệp vụ cơ bản của khách sạn: nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ buồng, nghiệp vụ nhà hàng và chế biến món ăn.

Tuyen Sinh Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn Ở Củ Chi

Liệt kê được các mẫu trang đồ vật, công cụ chính yếu tại khách sạn và công dụng của chúng.

biểu đạt được nguyên lý, thời kỳ quản trị khái quát, quản trị nhân lực, tài sản, nguồn vốn, quản trị marketing khách sạn nói riêng.

diễn tả được tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ khách sạn và bí quyết Đánh giá chất lượng.

mô tả được quy trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và Đánh giá kết quả công việc tại những bộ phận của khách sạn.

Tuyen Sinh Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn Ở Củ Chi

Trình được các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, giảng giải được lý do phải tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn trong khách sạn để nhận mặt được các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa.

Đọc tiếp  Học Chính Quy trung cấp du lịch Tại Huyện Ba Vì

xây dựng được tính tự tin trong xử lý công tác.

Kỹ năng

giao du mang khách hàng bằng tiếng Anh, thích hợp mang bắt buộc chuyên dụng cho khách tại phòng ban lễ tân, buồng, nhà hàng hoặc khu vực hội nghị; trông nom tốt khách hàng.

tiêu dùng đúng, an toàn các dòng trang thiết bị khách sạn.

thực hiện đúng quy trình dùng cho các bạn tại những vị trí công tác của phòng ban lễ tân, buồng, nhà hàng hoặc khu vực hội nghị, hội thảo theo tiêu chuẩn của khách sạn.

làm cho được các cái Con số, giao kèo thông dụng của khách sạn.

Tuyen Sinh Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn Ở Củ Chi

ứng dụng được phần mềm quản trị khách sạn trong công tác hàng ngày.

điều hành được thời gian khiến cho việc hiệu quả.

giải thích được các chỉ tiêu phản ảnh kết quả và hiệu quả kinh doanh.

Hình thành được những hàng ngũ khiến cho việc và điều hành được hoạt động của nhóm.

Cơ hội việc làm cho sau lúc rẻ nghiệp Trung Cấp Quản Trị Khách Sạn tại Củ Chi

Sau khi rẻ nghiệp người học đủ khả năng làm việc tại những vị trí trực tiếp phục vụ khách sạn tại Củ Chi như: viên chức lễ tân, nhân viên quan hệ quý khách, nhân viên tiếp đón khách tại nhà hàng; viên chức chuyên dụng cho bàn, dùng cho rượu, nhân viên dùng cho buồng khách sạn. Tại khách sạn qui mô nhỏ, nếu như có cơ hội và kinh nghiệm nghề nghiệp mang thể đảm nhiệm vị trí giám sát viên lễ tân hoặc buồng hoặc nhà hàng.

You May Also Like

About the Author: hocvalam