Top 5 dạng bài tập thì quá khứ đơn thường xuất hiện trong đề thi nhất

Không khó để bắt gặp các bài tập thì quá khứ đơn trong tất thảy đề thi định kỳ. Bởi quá khứ đơn là 1 trong 13 thì cơ bản rất quan trọng trong chương trình học tiếng Anh. Có rất nhiều dạng bài tập thì quá khứ đơn để bạn học hỏi mỗi ngày. Dưới đây, chúng tôi sẽ đưa ra 5 dạng bài tập chính về thì quá khứ đơn thường xuất hiện trong đề thi nhất.

Top 5 dạng bài tập thì quá khứ đơn thường xuất hiện trong đề thi nhất

Ôn lại các thể của thì quá khứ đơn

 

 • Thể khẳng định

 • Cấu trúc

 

I, We, They, You         + V-2/ V-ed

He, She, It   + V-2/ V-ed

 

 • Cách dùng

 

 • Diễn tả một sự việc, hành động diễn ra trong quá khứ, đã chấm dứt và biết rõ thời gian.

Ex: Lisa left Paris in summer.

      He was born in 1997.

 • Diễn tả một sự việc, hành động đã diễn ra một khoảng thời gian trong quá khứ nhưng đã chấm dứt ở hiện tại.

Ex: Mozard wrote more than 700 piece of music.

      My mother worked as a secretary for 6 years before her die.

 

 • Thể phủ định

 

 • Đối với các động từ đặc biệt (was, were,…) thêm not ở phía sau.

Ex: I weren’t absent from class yesterday.

      He couldn’t open the window last night.

 • Đối với các động từ thường, đặt didn’t trước động từ chính.

Ex: He didn’t drink milk tea last day.

      Mon didn’t go out with her boy friend last weekend.

Top 5 dạng bài tập thì quá khứ đơn thường xuất hiện trong đề thi nhất

 

 • Thể nghi vấn

 

 • Đối với các động từ đặc biệt, đưa chúng ra đầu câu

Ex: Were they in restaurant last night?

       Could you answer your question then?

 • Đối với động từ thường, đưa did ra phía trước câu, chuyển động từ chính về nguyên mẫu.

Ex: Did you see my kitten, Levi?

Top 5 dạng bài tập thì quá khứ đơn thường xuất hiện trong đề thi

Với thì quá khứ đơn, có 5 dạng bài tập thường được dùng trong các đề thi. Dưới đây là những dạng bài tập thì quá khứ đơn mẫu mà các bạn có thể tham khảo. Cùng thử sức và xem mình đạt được bao nhiêu điểm với bộ đề này nhé!

Top 5 dạng bài tập thì quá khứ đơn thường xuất hiện trong đề thi nhất

Exercise 1: Hoàn thành câu bằng cách chia các động từ trong ngoặc cho đúng (20 điểm)

 1. I (see) ……….. him last month.
 2. What he (do) ……… yesterday?
 3. Eren (watch) ……… TV last night?
 4. My father (be) ……… born in 1968.
 5. After they had slept, I (lie)….. down and (rest) ……
 6. I (meet) ……. Mikasa two weeks ago.
 7. Last time I (be) ……. in the company for a month.
 8. Long ago, my younger sister always (cry)……..
 9. Minh (go) …… to London last winter.
 10. Monaly not (watch)…….. TV tomorrow.

Exercise 2: Chuyển các động từ nguyên mẫu sau sang thể động từ của thì quá khứ đơn (30 điểm)

 1. be -> 
 2. become -> 
 3. begin ->
 4. bite ->
 5. blow ->
 6. break ->
 7. build ->
 8. buy ->
 9. catch ->
 10. choose ->
 11. come ->
 12. cut ->
 13. do ->
 14. draw ->
 15. drink ->
 16. fly ->
 17. get ->
 18. give ->
 19. go ->
 20. have ->
 21. make ->
 22. meet ->
 23. pay ->
 24. ring ->
 25. saw ->
 26. sleep ->
 27. speak ->
 28. spend ->
 29. steal ->
 30. take ->

Exercise 3: Chọn từ đúng với cấu trúc thì quá khứ đơn cho các câu dưới đây (10 điểm).

 1. This is the car that Kuro ……… two years ago (buy/ bought).
 2. I had done that ……… necessary (was/were).
 3. I had no map, that’s why I ….. lost (get/got).
 4. He asked the guess what time the train usually ………..  (starts/ started).
 5. Laura …….. to New York University for three years (goes/ went).

Exercise 4: Sắp xếp các từ sau thành câu có sử dụng thì quá khứ đơn hoàn chỉnh (20 điểm).

 1. Daniel Dofoe/ rich/ a/ family/ in/ in/ London/ was born.
 1. While / at/ she/ Laura/ university/ ,/ joined/ a/ folk group/ university/ singing/ started/ and/ was.
 1. He/ the different/ of/ sketches/ used/ of/ the lips/ and/ tongue/ position.
 1. the question/ who/ answered/ The student/ Rosie/ was.
 1. He/ goes to school/ by bus/ but/ often/ ,/ today/ to/ school/ by car/ went.

Exercise 5: Chuyển các câu sau sang thể phủ định, khẳng định hoặc nghi vấn (20 điểm).

 1. His father died in 2016.
 1. Sara couldn’t turn on TV last night.
 1. Luna didn’t go to the zoo with her family last Saturday.
 1. Kim moved into her house in 1976.

ĐÁP ÁN:

Đọc tiếp  Top 5 bài tập thì hiện tại đơn giúp bạn rèn cách nhận biết nhanh nhất

Exercise 1: 

 1. saw
 2. did you do
 3. Did Eren watch
 4. was
 5. lay – rested
 6. met
 7. was
 8. cried
 9. went
 10. didn’t watch

Exercise 2:

 1. be -> was/ were
 2. become -> became
 3. begin -> began
 4. bite -> bit
 5. blow ->blew
 6. break ->broke
 7. build -> built
 8. buy -> bought
 9. catch -> caught
 10. choose -> chose
 11. come -> came 
 12. cut -> cut
 13. do -> did
 14. draw -> drew
 15. drink -> drank
 16. fly -> flew
 17. get -> got
 18. give -> gave
 19. go -> went
 20. have -> had
 21. make -> made
 22. meet -> met
 23. pay -> paid
 24. ring -> rang
 25. see -> saw
 26. sleep -> slept
 27. speak -> spoke
 28. spend -> spent
 29. steal -> stole
 30. take -> took

Exercise 3: 

 1. bought
 2. was
 3. got
 4. started
 5. went

Exercise 4:

 1. Daniel Dofoe was born in a rich family in London.
 2. While she was at university, Laura joined a university folk group and started singing.
 3. He used sketches of the different position of the lips and tongue.
 4. The student who answered the question was Rosie.
 5. He often goes to school by bus, but today he went to school by car.

Exercise 5: Chuyển các câu sau sang thể phủ định, khẳng định hoặc nghi vấn.

 1. She went to school by bus yesterday.
 • She didn’t go to school by bus yesterday.
 • Did she go to school by bus yesterday?
 1. Sara couldn’t turn on TV last night.
 • Sara turned on TV last night.
 • Did Sara turn on TV last night?
 1. Luna didn’t go to the zoo with her family last Saturday.
 • Luna went to the zoo with her family last Sunday.
 • Did Luna go to the zoo with her family last Saturday?
 1. Kim moved into her house in 1976.
 • Kim didn’t move her house in 1976.
 • Did Kim move her house in 1976?

 

Đọc tiếp  Top 5 bài tập thì hiện tại tiếp diễn có lời giải hay nhất

Nhìn cấu trúc thì đơn giản vậy thôi chứ thực ra thì quá khứ đơn cũng “khó ăn” quá đúng không nào? Thế nhưng, với bộ đề gồm 5 dạng bài tập thì quá khứ đơn này, nếu bạn được 50 điểm là đã cực kỳ “cao thủ” rồi đó! Đừng tạo cho mình quá nhiều áp lực bài vở. Chỉ cần mỗi ngày bạn dành ra 30 phút để ôn các dạng bài tập thì quá khứ đơn thì điểm cao môn tiếng Anh chắc chắn nằm trong tầm tay rồi nhé!

 

 

You May Also Like

About the Author: hocvalam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *