Top 5 bài tập thì hiện tại đơn giúp bạn rèn cách nhận biết nhanh nhất

Thì hiện tại đơn là 1 trong 13 thì quan trọng trong tiếng Anh. Nếu nắm vững các thì cơ bản này thì những đoạn văn hay cuộc hội thoại tiếng Anh đều không thể làm khó bạn được. Dưới đây, chúng tôi sẽ “giao” 5 bài tập thì hiện tại đơn giúp bạn rèn luyện phản xạ khi gặp các bài tập tiếng Anh thuộc thì này.

Nhắc lại về thì hiện tại đơn

Trước khi tiến hành làm bài tập thì hiện tại đơn, bạn cần chắc chắn rằng mình đã nắm rõ tất thảy những kiến thức về thì này.

Top 5 bài tập thì hiện tại đơn giúp bạn rèn cách nhận biết nhanh nhất

1. Thể khẳng định

 • Cấu trúc:

I, We, They, You + Verb

He, She, It + Verb (s/es)

Động từ chia ở thì hiện tại. Nếu chủ ngữ nằm ở ngôi thứ 3 số ít thì động từ phải thêm s hoặc es.

Top 5 bài tập thì hiện tại đơn giúp bạn rèn cách nhận biết nhanh nhất

 • Cách dùng:

 • Thì hiện tại đơn diễn tả một sự thật hiển nhiên hoặc các chân lý trong cuộc sống

Ex: Hoa goes to school everyday.

       We live in Vietnam.

        The sun sets in the West.

 • Thì hiện tại đơn diễn tả một hành động thường xuyên xảy ra ở hiện tại.

Ex: Peter usually drinks coffee every morning.

       I always go to bed at 11p.m.

 • Thì hiện tại đơn diễn tả một hành động, sự việc diễn ra theo kế hoạch đã lập sẵn.

Ex: The school bus picks us up at 07:00 tomorrow morning.

2. Thể phủ định

Top 5 bài tập thì hiện tại đơn giúp bạn rèn cách nhận biết nhanh nhất

 • Đối với các động từ đặc biệt như be (động từ tobe), can, may,…, thêm not phía sau động từ đó.

Ex: I can swim -> I can not swim.

      My brother is a good boy -> My brother is not a good boy.

 • Đối với các động từ thì dùng do hoặc does và thêm not phía sau đó.

Ex: They like green tea -> They don’t like green tea.

      She wants new shoes -> She doesn’t wants new shoes.

3. Thể nghi vấn

 • Đối với các động từ đặc biệt như be (động từ tobe), can, may,…, đưa động từ ra đầu câu.

Ex: She is sick -> Is she sick.

      John can climb trees -> Can John climb trees?

Top 5 bài tập thì hiện tại đơn giúp rèn cách nhận biết nhanh nhất

Sau khi đã nắm rõ các đặc điểm và các thể của thì hiện tại đơn thì chúng ta tiến hành làm bài tập thôi nào. Dưới đây là 5 dạng bài tập thì hiện tại đơn giúp các bạn rèn cách nhận biết thì nhanh nhất. Thử xem bạn được bao nhiêu điểm cho tất cả các bài tập này nào!

Exercise 1: Chia lại các động từ trong ngoặc cho đúng (20 điểm).

 1. My family rarely (eat)………. after 9:00 PM.
 2. It (be) ………. cold in winter.
 3. My father sometimes (buy) ………. dimsums for me.
 4. Yutan always (cook) ………. some food in the morning.
 5. Mr. Minh always (go) ………. to work by his motorbike.
 6. The moon (circle)………. the Earth once every 365 days.
 7. They will go to cinema when the rain (stop) ………..
 8. Before the class (be) ………. over, ask the teacher about that Simple Present.
 9. That car (belong) ………. to Miss Linh.
 10. Please wait here until your father (return) ………..

Exercise 2: Viết lại các câu theo thì hiện tại đơn dựa trên các từ đã cho sẵn (30 điểm).

 1. the sea/ River/ to/ usually/ flow.
 2. your sister/ until/ Wait/ you/ catch.
 3. speak/ someone/ Don’t/ you/ until/ ask.
 4.  They/ from/ Japan/ come.
 5. her father/ wants to/ do/ She/ it/ come.
 6. My sister/ that/ the sun/ in the East/ rises/ said.
 7. before/ window/ Shut all/ the/ out/ go/you.
 8. People/ The sun/ than/ that/ is/ bigger/ says/ the moon.

Exercise 3: Chuyển sang thể nghi vấn các câu sau (10 điểm).

 1. Mary is a beautiful girl.
 2. It is very cold now.
 3. My brother can cook Banh canh, Banh xeo and Banh gio.
 4. They always leave school at 5 PM. 
 5. The Hoa family often goes camping twice a month.

Top 5 bài tập thì hiện tại đơn giúp bạn rèn cách nhận biết nhanh nhất

Exercise 4: Chọn các từ trong ngoặc đúng với các câu sau (10 điểm).

 1. Seung Ho ……….. from Korea (comes/ come).
 2. Hong ……. excited today because her parents are coming tomorrow to stay with her for a few day. (is/ was)
 3. Every day, you can …… something interesting at school (hear/ will hear).
 4. Today there ….. more than 3.000 different spoken languages in the world (are/ were).
 5. Over 350 million people ……… English but more people speak Chinese (speak/ is spoken).

Exercise 5: Viết lại các câu sau bằng tiếng Anh và chia đúng các động từ ở thì hiện tại đơn (30 điểm).

 1. Ông Vương và con trai thường tập thể dục vào 6:30 AM.
 1. Chị của tôi thường dành 30 phút để trang điểm trước khi đi làm.
 1. Minh không biết làm bài tập về nhà.
 1. Ông bà của Peter đang sống ở Mỹ, còn cậu ấy sống với bố mẹ tại Việt Nam.
 1. Bố của cô ấy có thích trà xanh không?

Sau khi đã hoàn tất 5 bài tập thì hiện tại đơn, hãy cùng dò đáp án xem bạn được bao nhiêu điểm nhé!

ĐÁP ÁN: 

Đọc tiếp  Top 5 dạng bài tập câu điều kiện có ích dành cho những ai đang ôn thi

Exercise 1: 

 1. eat
 2. is
 3. buys
 4. cooks
 5. goes
 6. circles
 7. stops
 8. is
 9. belongs
 10. returns

Exercise 2: 

 1. River usually flow to the sea.
 2. Wait until your sister catches you.
 3. Don’t speak until someone asks you.
 4. They are come from Japan.
 5. She wants to do it before her father comes. 
 6. My sister said that the sun rises in the East.
 7. Shut all the window before you go out.
 8. People says that: “The sun is bigger than the moon”.

Exercise 3:

 1. Is Mary a beautiful girl?
 2. Is it very cold now?
 3. Can your brother cook Banh canh, Banh xeo, Banh gio?
 4. Do they always leave school at 5 PM?
 5. Does the Hoa family often go camping twice a month?

Exercise 4: 

 1. comes
 2. is
 3. hear
 4. are
 5. speak 

Exercise 5: 

 1. Mr. Wang and his son usually exercise at 6:30 AM.
 2. My sister usually spends 30 minutes makeup before going to work.
 3. I don’t know how to do homework.
 4. Peter’s grandparents live in the US, he lives with his parents in Vietnam.
 5. Does her father like green tea?

 

Đọc tiếp  Top 5 bài tập thì hiện tại hoàn thành có đáp án chi tiết năm 2019

Chia sẻ với chúng mình rằng bạn được bao nhiêu điểm cho 5 bài tập thì hiện tại đơn ở phía trên nào? Thì hiện tại đơn là một thì rất quan trọng trong 13 thì cơ bản của tiếng Anh mà bạn cần “khắc cốt ghi tâm”. Đừng quên luyện tập chăm chỉ mỗi ngày để biến “nỗi ám ảnh” tiếng Anh trở thành niềm tự hào trong học bạ của mình nhé!

 

 

 

You May Also Like

About the Author: hocvalam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *