hocvalam.vn

Hãy dành ra 15 phút để trải nghiệm

Tiểu sử Carl G.Jung

Carl Gustav Jung là một bác sĩ điều trị tâm thần và tâm lý người Thụy Sỹ, người sáng lập ra tâm lý phân tích. Ông đã đề xuất và phát triển các khái niệm về hướng ngoại và hướng nội, ý thức, và vô thức. Công trình nghiên cứu của ông đã có ảnh hưởng tới lĩnh vực tâm lý học và trong các nghiên cứu về tôn giáo, triết học, khảo cổ học, nhân chủng học, văn học, và các lĩnh vực liên quan.

Quan điểm chủ yếu của tâm lý học phân tích là tính cách cá nhân. Ông cho rằng tính cách cá nhân là trung tâm của sự phát triển con người. Ông đã tạo ra một số khái niệm liên quan đến tâm lý học, bao gồm cả nguyên mẫu, phức tạp, và đồng bộ.
Chỉ số phân loại tính cách (MBTI), một công cụ tâm lý phổ biến đã được phát triển từ học thuyết về tâm lý học của ông. Ông nhận thấy tâm lý con người là "bản chất tôn giáo". Ông cũng là một trong những người đóng góp nổi tiếng nhất về việc lý giải những giấc mơ.

Học thuyết Carl G. Jung

Học thuyết về Tâm lý học của Carl G.Jung (1875-1961) cho rằng những hành vi, những cách ứng xử ngẫu nhiên thực chất là kết quả của những sự khác biệt trong cách mọi người sử dụng năng lực tinh thần của họ. Ông quan sát thấy rằng những hành vi đó dựa trên hai yếu tố tinh thần:
- Việc tiếp nhận thông tin, mà ông gọi là nhận thức.
- Việc xử lý thông tin và đi tới hành động, mà ông gọi là phán xét.
Trong mỗi chức năng, ông đã thấy nhiều người thích thực hiện chức năng đó theo một trong hai cách. Đó được gọi là sở thích. Ông cũng cho rằng, mặc dù hầu hết chúng ta thường tiếp nhận thông tin và đưa đến những quyết định, nhưng một vài người lại thích làm nhiều hơn là tiếp nhận thông tin (nhận thức) và những người khác lại thích làm hơn là quyết định (đánh giá).

Cuối cùng, ông cho rằng, ‘’mỗi người dường như tràn đầy sinh lực hơn bằng cách tham gia nhiều vào các hoạt động bên ngoài (hướng ngoại) hoặc sống nội tâm (hướng nội)’’. Những khía cạnh mà ông gọi đó là thể loại tâm lý học bao gồm sở thích của mỗi cá nhân trong từng nhóm tính cách.
Vào năm 1921, ông cho xuất bản các thể loại Tâm lý học, đưa ra quan điểm rằng mỗi người có một kiểu tâm lý khác nhau. Tuy nhiên, ngôn ngữ học thuật được sử dụng trong các bài viết rất khó để hiểu hết; chính vì vậy, chỉ có một số ít những người có thể hiểu và sử dụng những ý tưởng này cho những mục đích thực tế.

Carl Gustav Jung
Jung in 1910
Born: Carl Gustav Jung 26 July 1875 Kesswil, Thurgau, Switzerland
Died: 6 June 1961 (aged 85) Küsnacht, Zurich, Switzerland Residence Switzerland
Citizenship: Swiss

Nền tảng Myers & Briggs

Trong thế chiến II, hai người phụ nữ Mỹ là Isabel Briggs Myers và mẹ của bà Katharine Cook Briggs đã đem đến cho mọi người một cách tiếp cận dễ hiểu hơn khi áp dụng những ý tưởng của Carl G. Jung trong cuộc sống hàng ngày.

Họ muốn mọi người có thể xác định được các nhóm tính cách của họ mà không cần phải sàng lọc thông qua học thuyết mang tính chất học thuật của Jung.

Isabel Briggs Myers (1897 – 1980) và mẹ của bà Katharine Cook Briggs (1875-1968) là những người đã phát triển công cụ Chỉ số Phân loại tính cách Myers-Briggs (MBTI).

Thông qua MBTI, họ muốn để cho các cá nhân phát triển thông qua sự hiểu biết và cách đánh giá về những điểm khác biệt của từng cá nhân trong những tính cách lành mạnh và nhằm thúc đẩy sự hài hòa và năng suất trong các nhóm khác nhau.

(Để biết thêm thông tin, độc giả có thể tham khảo một số bài viết về tiểu sử của Katharine và Isabel: Ánh sáng của mẹ (Mother’s Light), Cuộc hành trình của con gái (Daughter’s Journey) bởi Frances Wright Saunders.

Carl Gustav Jung
Isabel Briggs Myers
Born: Isabel Briggs Myers 18 October 1897
Died: 5 May 1980 (aged 82)
Nationality: American

Dễ xúc động bởi những câu chuyện về hoàn cảnh

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VÀ LÀM
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 6 Toà nhà 73 Nguyễn Chí Thanh, Đống ĐaHà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (046) 027 15 95
Email: info@hocvalamvn
TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 6, Toà nhà 73 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Phone:
Email: congthonvn@gmail.com